Sözlükte "zekat" ne demek?

1. Müslümanlıkta sahip olunan mal ve paranın kırkta birinin, helal olmasını sağlamak için her yıl sadaka olarak dağıtılması. Zekat ayrıca İslam' ın beş şartından biridir.

Zekat kelimesinin ingilizcesi

n. alms
Köken: Arapça

Zekat ne demek? (Ekonomi)

İslam dininde varlıklı kimselerin sahip oldukları mal ve paraların kırkta birini, her yıl sadaka olarak dağıtmaları şeklinde beş temel şarttan birisi.